Poistka na auto

Majte uzatvorení poistku na autoAkékoľvek motorové vozidlo s evidenčným číslom, taktiež motocykel a prípojné vozidlo, tiež niektoré špeciálne vozidlá, ktoré sa pohybujú po cestných komunikáciách by mali mať uzatvorené povinné zmluvné poistenie. Povinnosť uzavrieť PZP vyplýva zo zákona č. 381/2001 Z. z. o povinnom zmluvnom poistení zodpovednosti za škodu.

Z toho vyplýva teda, že poistka na auto je niečo, čo musíte uzatvoriť. Vyplýva to zo zákona. Preto sa nie je dobré sa jej vyhýbať. Pokuty za neuzavreté PZP sa pohybujú v stovkách až tisíckach eur. Pokuta vám môže byť udelená napríklad pri náhodnej kontrole policajnej hliadky. Neplatičov však eviduje aj Slovenská kancelária poisťovateľov, ktorá vás môže taktiež pokutovať a to aj bez toho, že by ste s autom vyšli na cestnú komunikáciu. Horšie by ste mohli dopadnúť, ak by ste zapríčinili dopravnú nehodu. Okrem toho, že by ste samozrejme museli zaplatiť celú škodu, ktorú ste pri nehode spôsobili, taktiež by na vás čakala aj pokuta za nerešpektovanie zákona. Teraz už viete, prečo je práve poistka na auto nevyhnutná pre každé vozidlo. Môžete si ju uzatvoriť online, pričom lacné ponuky z Insuro sa dajú získať okamžite.

Často jazdím s prípojným vozíkom, musím mať poistku na auto, aj na vozík?

Ak často využívate prípojný vozík za autom, nezabúdajte, že aj na ten musíte mať uzatvorené PZP. Poistka na auto je teda uzatvorená dvakrát, osobitne na auto aj na vozík. Môžete si nechať spraviť výpočet poistky ako aj na vozík. Všetky údaje, ktoré budete zadávať do PZP kalkulačky sú pritom rovnaké, čo sa týka poisťovaného automobilu aj prípojného vozidla, taktiež o vás, ako majiteľovi. Je možné, že vám iná poisťovňa poskytne lepšiu poistku na vozík ako na auto. Ani to nie je problém, povinné zmluvné poistenie môžete mať uzatvorené aj u dvoch rozdielnych poskytovateľov.

Všetky ponuky jediným klikomVyužite porovnanie ponúk pre poistku na auto

V dnešnej internetovej dobe je najjednoduchšia možnosť zistiť si cenu poistky online. Takto môžete aj rovno uzatvoriť samotné poistenie. To najlacnejšie zákonné poistenie online vám poskytne stránka, ktorú sme spomenuli na začiatku. Stačí len kliknúť na označený odkaz. Takto ušetríte množstvo vášho drahocenného času, keďže spolupracuje s viacerými poisťovacími spoločnosťami. Výpočet povinného zmluvného poistenia a zároveň ceny rôznych spoločností vám teda vygeneruje naraz a pritom veľmi rýchlo. Takéto porovnanie vám nezaberie ani 10 minút, a teda vám šetrí čas.

Okrem času vám porovnanie zákonných poistení ušetrí aj vaše peniaze. Pár eur môžete ušetriť už len tým, že nebudete míňať peniaze na dopravu do pobočiek poisťovacích spoločností. No najviac ušetríte tým, že vygenerované výsledky vám hneď zobrazia aj ceny jednotlivých PZP. Hneď teda uvidíte, ktorá ponuka je skutočne najlacnejšia a najvýhodnejšia. Poistenia konkrétneho typu vozidla v rozdielnych poisťovacích spoločnostiach sa niekedy môžu líšiť v desiatkach až stovkách €.

Výhodou porovnania ponúk povinného zmluvného poistenia je samozrejme nezáväznosť, pretože nikto vás nenúti okamžite si aj z tejto ponuky vybrať a poistku uzavrieť, ako by ste to zažili na pobočke.

Uzatvorenie povinného zmluvného poistenia zodpovednosti za škodu

Ako sme už písali, poistku na auto si dnes najjednoduchšie uzatvoríte online. Túto službu už samozrejme ponúkajú všetky poisťovne a klientmi je čoraz využívanejšia. Uzatvorenie PZP si môžete vyskúšať napr. aj na vyššie zmienenej stránke.

Je potrebné však pamätať na to, že predaj cez internet, poistenie nevynímajúc, má svoje pravidlá a tie sú zhrnuté v Občianskom zákonníku. §800 ods. 2 napr. informuje o tom, že poistnú zmluvu môžete vypovedať do 2 mesiacov od začiatku poistenia a odstúpiť od zmluvy PZP do 7 dní bez udania dôvodu.

Dôležité je, aby ste si boli vedomí, že pri poistení online nie ste poistení dovtedy, kým ste nezaplatili sumu za poistné. Tu je potrebné rozlišovať dva pojmy a to platnosť poistenia a účinnosť poistenia. Aj keď poistenie vzniká a teda je platné od momentu uzatvorenia, resp. vyplnením objednávkového formulára, kým neuhradíte aj poistné, tak nebude aj účinné. To znamená, že poisťovňa klientovi regresne neuhradí škodu, ktorú spôsobil inému účastníkovi. Takže celá škoda a jej vyplatenie by bola len na vás. Najlepšie teda je, aby ste čo najskôr po uzatvorení PZP uhradili poistnú sumu v plnej výške. Na to si dajte pozor.

V prípade nevyplatenej poistnej zmluvy v čase vzniku škodovej udalosti zákon rozlišuje 2 rozdielne prípady. Ak bol klient v čase poistnej udalosti v omeškaní s platením poistky do 30 dní, tak vinník má právo na to, aby poisťovňa za neho vyplatila škodu poškodenému. Túto sumu si však poisťovňa následne bude vymáhať od vinníka nehody. Ak ale poistený bol v čase poistnej udalosti v omeškaní s platením poistného viac ako 30 dní, tak poisťovňa má právo odmietnuť poskytnutie poistného plnenia poškodenému, toto musí následne znášať vinník danej škodovej udalosti.

Ako na vypovedanie zmluvy pri poistke na auto

Ak ste neodolali a pozreli ste si ponuky poistky na auto online, mohlo sa stať, že aj keď už máte uzatvorenú poistku na váš automobil, tak vás oslovila niektorá z ponúk na internete a to či už cenou alebo ponukou výhod. Nič vám nebráni, aby ste vašu doterajšiu zmluvu PZP vypovedali a uzatvorili novú. No aj vypovedanie zmluvy sa riadi určitými pravidlami.

Ak sa rozhodnete pre výpoveď ku koncu poistného obdobia, je potrebné ju podať písomnou formou osobne alebo poštou, a to minimálne 6 týždňov pred výročným dňom uzatvorenia poistnej zmluvy, pričom výpoveď už musí mať v tomto čase poisťovňa fyzicky na stole. Ak už máte uzatvorené povinné poistenie a chcete ho zmeniť, najprv musíte vypovedať starú poistnú zmluvu, a to v zákonom stanovenej lehote a podľa podmienok uvedených v poistnej zmluve.

Dôvodov na vypovedanie poistnej zmluvy existuje niekoľko. V prvom rade máte právo vypovedať zmluvu ak vám končí doterajšie poistenie. Taktiež, ak ste si našli výhodnejšiu či lacnejšiu poistku, automobil vám ukradli, túto skutočnosť ale potrebujete ohlásiť na polícii a vydokladovať pri vypovedaní, tiež vyradením z evidencie vozidiel alebo ak bolo vaše vozidlo zošrotované či inak zničené, alebo ste auto predali či darovali.

Ak ste o vozidlo neprišli, či už pri krádeži, vyradením z evidencie alebo predajom, je nevyhnutné, aby ste po vypovedaní zmluvy uzatvorili novú zmluvu povinného zmluvného poistenia.

Najlepšie poistenie pre deti

Vaše deti sú tým najcennejšímFráza zo strany poisťovní, alebo je naozaj možné nájsť to najlepšie životné poistenie pre Vaše dieťa? Záleží len a len na Vás. Dôležitým faktorom, ktorý vôbec nesmieme opomenúť, je fakt, či je poistený hlavne živiteľ rodiny. To znamená, že dieťa, pre ktoré potenciálne chcete životnú poistku, je priamo závislé na Vás a na Vašom poistení. Je to jasné, v prípade neočakávaných okolností typu choroba, pracovný či iný úraz, alebo strata zamestnania, či nebodaj úmrtie, prebieha platba za uzavretú životnú poistku pre deti len v prípade úspešného čerpania Vašej poistky!

Prečo si vlastne poistiť dieťa. Určite poznáte aj zo svojich skúseností, že správanie detí sa niekedy dá prirovnať k nevyspytateľnému hurikánu. Na chvíľku sa otočíte a Vaše dieťa v priebehu pár sekúnd dokáže do ruky vziať nôž, zápalky, hrať sa s plynovým varičom, odpíjať si z fliaš neznámeho obsahu a tak ďalej a tak ďalej. A to sme len v kuchyni. V záhrade objaví nezakrytú studňu, vedro z hrdzavými klincami a hojdačka má už tiež svoje najlepšie roky za sebou. Jednoducho, každá, čo i len malá nepozornosť, môže spôsobiť katastrofu. Preto poistenie detí by sa malo vo Vašej pomyselnej stupnici hodnôt  pohybovať dosť vysoko, ak nie úplne navrchu.

Je z čoho vyberať? Samozrejme, že áno. Tak napríklad najlepšie možnosti pre poistenie Vášho dieťaťa nájdete na internete.

Dosť veľa ľudí rieši pri deťoch iba základné zdravotné poistenie /kartička poistenca musí byť/, ktoré však často nepostačuje a nedokáže vykryť všetky výdavky, ktoré sú spojené s liečbou a rekonvalescenciou Vášho dieťaťa. Doslova postačuje len na minimálne ošetrenie prípadného úrazu alebo diagnostiku ochorenia a zabezpečí len takú dobu hospitalizácie, ktorá bude čo najkratšia.

Vaše dieťa však potrebuje určite viac, veď kto by nechcel pre svoju ratolesť len to najlepšie, pravda?

Vyberať môžete z viacerých typov životného poistenia pre deti.

 1. Kapitálové životné poistenie
 • na Slovensku veľmi obľúbené, pretože rieši aj potrebu šetrenia, a dieťa, po dovŕšení určitého veku, môže finančné prostriedky čerpať
 • peniaze sú k dispozícii od momentu dosiahnutia veku 18 rokov, na trhu sú však aj možnosti využívať sporenie spojené s poistením až do veku 26 rokov

Uľahčíme Vám výberChcem vedieť viac o kapitálovom životnom poistení – Wikipédia článok.

 1. Investičné životné poistenie
 • poistenie spojené s určitým typom sporenia, čo spočíva v investovaní vašich prostriedkov do rôznych investičných fondov
 • to znamená – zabezpečenie Vášho dieťaťa spojené s možnosťou aj pri tom „zarobiť“
 • každý poisťovateľ má svoje portfólio fondov, do ktorých umožňuje investovať a je len na Vás, ktorý fond a s akou mierou rizikovosti si vyberiete
 • slovenské poisťovne spolupracujú len s bezpečnými fondami, celosvetovo známymi
 • pomer medzi investovaním a sporením si určuje klient sám – veľká výhoda !
 1. Úrazové poistenie pre deti
 • toto by malo byť považované za akýsi prvotný pilier medzi poisteniami pre deti !
 • výhoda : viacero poistných plnení, pozor však na to, že automaticky, čím viac plnení budete od svojej poistky očakávať, tým bude Vaša platba samozrejme väčšia
 • najčastejšie druhy poistného plnenia, ktoré Vám môžu poisťovne ponúknuť :
 • trvalé následky úrazu – pod pojmom trvalý sa rozumie nenávratné poškodenie organizmu, či už fyzické alebo psychické, ktoré nie je možné liečením dostať do stavu, ktorý predchádzal vlastnému úrazu
 • trvalé následky úrazu s takzvanou progresiou – stav, ktorý je horším variantom, znamená, že stav po úraze má tendenciu sa ešte zhoršovať nezávisle na liečení
 • denné odškodnenie počas nevyhnutného liečenia – finančne zaujímavé, respektíve rentabilita v tomto prípade je približne od štrnásteho dňa nevyhnutnej liečby
 • denné odškodnenie počas pobytu dieťaťa v nemocnici – v prípade, že dieťa ostáva v nemocnici po úraze výrazne dlhšiu dobu, priemerné odškodné sa vypláca do jedného roku hospitalizácie, v prípade dlhšej doby je potrebné pouvažovať na iným typom poistenia
 • odškodnenie za smrť následkom úrazu – život je už taký, raz dáva, inokedy zas berie, a je to dvojnásobne smutné a tragické pokiaľ ide o dieťa, vyplatené peniaze z tohto odškodnenia pomáhajú zvládnuť ťažké obdobie po strate dieťaťa, na bezproblémové zariadenie nevyhnutných záležitostí /pohreb a podobne/
 1. Rizikové poistenie
 • týka sa skôr dospelých a starších ľudí, pretože peniaze z tejto formy poistenia sú vyplácané až po smrti klienta
 • neobsahuje sporenie, k výplate dostávate /respektíve pozostalí/ našetrenú sumu peňazí mínus poplatky
 • prostriedky z rizikového poistenia sa nezhodnocujú, výhodou však je, že uložené peniaze nepodliehajú riziku investovania do fondov
 • ako sa povie šťastie a zdravie býva vrtkavé, preto je možné týmto typom poistiť aj dieťa

Na záver by sme chceli pripomenúť jednu vec. Vaše dieťa je to najdôležitejšie na svete a v prípade problémov s chorobou či úrazom dieťaťa je na zodpovednosti rodiča aby zabezpečil na liečbu všetky dostupné prostriedky. A životné poistenie pre deti je tou správnou voľbou!

Cena zákonného poistenia auta pomocou kalkulačky

Špeciálnou online kalkulačkou sa dozviete cenuHovorí vám niečo nástroj kalkulačka PZP? Nazvali sme ho síce nástrojom, ale nejde o nič hmotné ako by to mohol sprvoti tento výraz evokovať. Je to internetový nástroj, ktorý vám pomôže urobiť presný výpočet ceny vášho PZP. O tom, kde je tento unikát dostupný a prečo ho využiť si hneď povieme.

Výpočet ceny online

Jedine kalkulačka vám urobí výpočet ceny zákonného poistenia auta, ale iného dopravného prostriedku presne a rýchlo. Nebudeme vás len lákať a ospevovať o nej, ale radšej vám poskytneme stránku, ktorá týmto nástrojom disponuje. Jedným z najvyhľadávanejším výrazom v rámci tejto problematiky je zákonné poistenie auta. Všetko potrebné o nej, ako aj všeobecne o tomto produkte sa dozviete po stlačení zvýrazneného slovného spojenia. Teraz si však vysvetlíme, ako tento internetový nástroj funguje.

Skúste aj tento článok o poistke na auto.

Princíp tohto nástroja

Princíp tejto kalkulačky spočíva vo vypísaní jedného formulára online, ktorý vám následne vygeneruje cenu za vaše zákonné poistenie auta. Je to rýchly a efektívny spôsob výpočtu viacerých ponúk poisťovacích spoločností. Celý tento proces sa uskutoční bez vašej zvýšenej námahy a ešte k tomu aj zadarmo!

Výpočet je závislí od toho, koľko údajov zadáteFormulár

Po otvorení stránky a kliknutím na zelené tlačidlo, ktoré vám umožní otvoriť PZP kalkulačku, sa vám zobrazí jeden formulár, ktorý je potrebné kompletne a správne vyplniť, pretože na základe neho vám budú vygenerované ceny. Môžeme ho rozdeliť na dve časti, pričom reálne ide len o jednu vyplnenú stránku. Prvú časť tvoria údaje o vozidle, tú druhú údaje o jeho majiteľovi. Teraz už viete ako zistiť poistku podľa ŠPZ.

Na vyplnenie prvej časti vám postačí, aby ste si nachystali technický preukaz vozidla, pokiaľ jeho parametre neviete z hlavy. Vybrať to, o aký typ vozidla máte záujem snáď viete, ak nie, tiež to nájdete v techničáku. Účel vozidla a okres, kde sa momentálne nachádza, snáď viete tiež. Komplikovanejšie to bude s presnejšími údajmi, akými sú napríklad výkon a objem motora, najväčšia prípustná hmotnosť, prevádzková hmotnosť, rok výroby, značka a model vozidla či typ paliva. Po vyplnení týchto údajov máte prvú časť formulára za sebou.

Druhá časť formulára pozostáva z informácií o majiteľovi vozidla. Opäť treba zadať okres, kde býva, prípadne mesto. Prichystajte si vodičský preukaz, pretože z neho budete potrebovať jeho sériové číslo ako aj dátum, odkedy ste jeho držiteľom. Dobré je poznať aj dátum narodenia majiteľa vozidla, lebo aj ten je nutné zadať. Cena zákonného poistenia auta sa bude odvíjať aj od toho, či daný majiteľ v minulosti spôsobil nejakú dopravnú nehodu alebo nie, ako aj to, aká doba už od tejto udalosti uplynula.

Ďalšie údaje, ktoré majú vplyv na výpočet PZP, sú či máte účet v OTP banke, či platíte za vaše vozidlo aj iný typ poistenia, na aké obdobie chcete uzatvoriť toto (rok, polrok, štvrťrok), v akej spoločnosti bolo vaše vozidlo poistené predtým, či máte deti do 15 rokov atď.

Nevyužiť ho by bola chyba

Využite možnosť poistnej kalkulačky, ktorá vám výpočet ceny zákonného poistenia auta či iného vozidla urobí rýchlo a hlavne zadarmo. Veď kto vám ponúkne takúto možnosť? Na čo zbytočne chodiť po všetkých pobočkách konkrétnych spoločností? Veď vám to môže zabrať aj hodiny času a v konečnom dôsledku len zúfalstvo z toho, koľko pobočiek vám v prieskume ešte chýba prípadne pre koho sa rozhodnúť. Takto máte výsledky do niekoľkých sekúnd, vypísanie formulára je uskutočnené do maximálne 10 minút.

Navyše kalkulačka PZP vám zobrazí presné ceny, teda nemôže dôjsť k tomu, že ak si nejakú ponuku z uskutočnených výsledkov vyberiete okamžite, tak že sa cena na zapletenie zmení. To by sa mohlo stať iba v prípade, že na rozhodnutie budete potrebovať viac času a napríklad nasledujúci deň už cena môže byť iná. Preto s výhodnými ponukami netreba dlho váhať. Poistná kalkulačka vám dokáže, že nie je ponuka ako ponuka a jednotlivé produkty sa môžu líšiť až v stovkách eur. V praxi zaznamenávame aj také prípady, kedy nižšia cena zákonného poistenia auta obsahovala širšie krytie než niekoľkonásobne drahší produkt tohto typu.

Požiadajte si hneď!

Ako sme už naznačili, PZP kalkulačka vám, okrem iného, umožňuje hneď aj o nejakú ponuku z výpočtu požiadať. Oslovila vás nejaká zaujímavá cena? Neváhajte. Na ponuku kliknite, dopíšte zopár údajov a do niekoľkých minút nájdete na maily dočasnú zelenú kartu, ktorá dokazuje, že je vaše vozidlo poistené a ktorú si teda musíte vytlačiť a nosiť pri každej jazde s daným vozidlom, pokým vám poštou nepríde originál. Je to nutné pre prípad náhodnej policajnej kontroly, ktorá nerešpektovanie tejto povinnosti vysoko pokutuje. Nezabúdajte však, že karta je dočasná a platí 30 dní, preto do tejto doby zaplaťte poistné. Údaje na jeho zaplatenie nájdete taktiež v prijatom maily, spolu s návrhom a podmienkami zmluvy. Po jeho úhrade môžete najbližšie dni vo vašej poštovej schránke očakávať list s originál zelenou kartou.

Ak by ste mali ohľadom kalkulačky online, ktorá slúži na výpočet ceny zákonného poistenia auta, ale aj iného motorového či nemotorového vozidla, viacero otázok, neváhajte sa nakontaktovať buď na vyššie zmienenú stránku skrytú vo vyznačenom výraze alebo si kliknite na článok z Atlasu a možno sa dozviete niečo nové.

Sms pôžička – bez telefonátu, internetu, a bez osobného stretnutia

Pošlite SMS a máte peniaze na účteRadi pracujete s mobilným telefónom? Radšej ako s počítačom? Prípadne neradi telefonujete alebo sa osobne stretávate s neznámymi pracovníkmi? V tom prípade využite možnosť, akú vám ponúka nasledujúca služba. Pomocou mobilného telefónu a sms správy môžete požiadať o peniaze odkiaľkoľvek, kde máte signál a ak máte dostatok kreditu na odoslanie sms správy so žiadosťou.

V tomto článku si stručne povieme, čo by ste mali o tom vedieť. Ináč vám na správne pochopenie sms pôžičky odporúčame stránku, ktorá vám poskytne všetky informácie ohľadom tejto formy požiadania, ako vám poskytne aj sprostredkovateľov, ktorých môžete priamo požiadať.

Forma sms pôžičky

Tvar sms správy na požiadanie peňazí závisí od rôznych sprostredkovateľov. Väčšinou však sms správa obsahuje tieto údaje: meno, priezvisko, adresa, telefónne číslo; číslo bankového účtu, na ktorý vám bude sms pôžička odoslaná; suma, o ktorú žiadate; dátum, do kedy by ste vedeli sumu splatiť.

Môže sa stať, že niektorí sprostredkovatelia budú požadovať uviesť približný čistý mesačný príjem, hoci sú bez dokladovania príjmu. Vami uvedený údaj však nebude nikto overovať. Na čo však netreba zabudnúť je, že poradie jednotlivých údajov sa môže od sprostredkovateľa k sprostredkovateľovi líšiť a takisto jednotlivé žiadosti nemusia obsahovať všetky nami zmienené údaje.

Doba, na ktorú si požičiavate je dôležitý parameter pôžičkyDoba vybavovania

Sms pôžičky nepatria medzi najrýchlejšie spôsoby požiadania. Ak čakáte, že vám bude odoslaná do 10 minút od schválenia, ako to umožňujú pôžičky cez internet, tak ste na omyle. Majú vo všeobecnosti pomalší priebeh a to už od samého začiatku.

To znamená, že pomalšie trvá vypisovanie žiadosti, keďže ju musíte urobiť na telefóne, čo trvá dlhšie, ako telefonická žiadosť, osobná žiadosť alebo vypísanie žiadosti na počítačovej klávesnici.

Po odoslaní žiadosti čakajte na odozvu sprostredkovateľa. Väčšinou je to do niekoľkých minút, hodín, no niekedy to môže trvať aj deň. To však neznamená, že vám bude schválená.

Správa bude obsahovať len to, že poskytovateľ prijal vašu žiadosť. Schvaľovací proces môže trvať dlhšiu dobu, treba počítať so 4 dňami. V prípade pozitívnej odpovede vám budú peniaze doručené na účet do ďalších 4 dní. Rýchla sms pôžička vám však môže byť doručená aj šekom. Túto možnosť neponúkajú všetci sprostredkovatelia, ale je na vás si zistiť, kto to umožňuje.

Sprostredkovatelia

Na slovenskom trhu máme 3 hlavých sprostredkovateľov, pričom všetci patria k nebankovým spoločnostiam: Ferratum, Trila a Smscredits. Všetci traja sú licencovaní. To znamená, že majú povolenie na poskytovanie pôžičiek od Národnej banky Slovenska.

Ferratum

Rýchle sms pôžičky od Ferratum vám poskytnú sumu až do 350 eur. Splácať ju môžete z intervalu 7 až 31 dní. Okrem toho umožňujú svojim prvým klientom veľmi výhodnú ponuku, a to takú, že pri požičaní do 150 eur s dobou splatnosti do 15 dní, nemusíte vôbec platiť úrok.

V praxi zaplatíte len toľko, koľko ste si od Ferratum reálne požičali. Sú dostupné vo variácii bez registra, bez dokladovania príjmu, bez dokladovania účelu, no nebanková spoločnosť Ferratum neposkytuje úvery pre nezamestnaných žiadateľov.

Výberte si správnu spoločnosť pri SMS pôžičkeTrila

Trila ihneď patrí k menej známejším, avšak svojou ponukou patrí k najdostupnejším. Prečo? Pretože v nej nájdete sms pôžičky bez dokladovania príjmu, bez registra, ako aj pre nezamestnaných, ktoré sú poskytované aj dôchodcom, študentom, ženám na materskej či živnostníkom.

Všetkým žiadateľom dokáže poskytnúť až do 500 eur, pričom splatiť ju môžete do 25 dní. Napriek svojej dostupnosti patrí k nie veľmi výhodným pôžičkám, pretože ku každej musíte zaplatiť poplatok 100 eur, plus prirátať k požičanej sume úrokovú sadzbu, ktorá sa pohybuje okolo 23%.

Smscredits

Smscredits je snáď najznámejšia sms pôžička na slovenskom trhu. Ponúka sumy do 350 eur a dobu splatnosti si určila na 15 dní. Poskytuje peniaze bez registra, bez dokladovania príjmu, bez dokladovania účelu ako aj pre nezamestnaných.

Smscredits sa od ostatných sprostredkovateľov líši tým, že požaduje resp. uprednostňuje registráciu cez ich internetovú stránku. Na základe tejto registrácie vám bude vygenerované klientske číslo, na základe ktorého sa môžete v sms žiadosti identifikovať a tým pádom už nemusíte vypisovať do sms správy všetky údaje. Okrem toho, Smscredits je bezúročná.

Pri každej pôžičke nezabudnite dodržať doby splatnosti. Ak by sa stalo, že do daného termínu nebudete mať dostatok financií na jej splatenie, okamžite o tomto fakte upovedomte sprostredkovateľa. Ten bude ochotný vám splatnosť predlžiť aj niekoľkokrát. S Smscredits dvakrát, s Trilou päťkrát a s Ferratum si môžete dobu splatnosti predlžiť až o 40 dní. Každé predlžovanie je však spoplatnené.

Niekedy je to fixná suma za predlženie, niekedy zaplatenie úrokovej sadzby, niekedy zaplatenie istého percenta z požičanej sumy. Splácať je možné šekom, bankovým prevodom alebo priamym vkladom na účet poskytovateľa. Ako sme už vyššie spomenuli, nie všetky spoločnosti podporujú šeky. Preto ešte predtým, ako sa rozhodnete vašu sms pôžičku splatiť šekom, si overte, že šek bude akceptovaný.

Je vhodné dodať, že hoci sa v článku zmieňujeme o tom, že jednotlivé nebankové spoločnosti ponúkajú úvery bez registra, netvrdíme, že do registra nenazerajú. K registru dlžníkov majú prístup a na základe neho sa môžu rozhodnúť, či vám žiadosť schvália alebo nie.

Boli pre vás tieto informácie veľmi stručné? V tom prípade sa skúste na sms pôžičky obrátiť aj na tejto stránke, ktorá vám poskytne podrobnejšie informácie, ktoré vám možno pomôžu sa rozhodnúť o vhodnosti pre vás.

7 odporúčaní nielen pre nebankové pôžičky

Pôžička nie je vôbec zlá vec, práve naopak, môže človeku ušetriť mnoho problémov a zlepšiť mu jeho život. Ale aj s ňou je to podobne ako s ohňom, je dobrý sluha, no zlý pán. Aby ste sa zbytočne nepopálili, prinášame vám niekoľko rád, ktoré vám podľa nášho názoru uľahčia požičiavanie peňazí.

Tieto odporúčania môžete rovnako uplatniť pri žiadosti v banke alebo pri nebankových pôžičkách. Naše rady sú usporiadané chronologicky, krok po kroku, aby ste mali postupne predstavené, čo všetko je potrebné vedieť a veľmi dôkladne premyslieť pri žiadosti.

 1. Zvážte potrebu pôžičky

Ste si istý, že potrebujete pôžičku?Prvý a základný bod. Ozaj potrebujete do domácnosti ďalší televízor? Alebo je výhodné požičať si na dvojtýždňovú dovolenku, ktorú by ste museli potom splácať nasledujúcich 6 mesiacov?

Naše prvé odporúčanie znie, aby ste si vopred premysleli, na čo plánujete využiť peniaze. Samozrejme môžeme predpokladať, že nad pôžičkou človek rozmýšľa až v prípade, ak vyčerpal všetky ostatné možnosti ako získať peniaze. A zároveň sa nachádza v situácii, kedy nutne tieto peniaze potrebuje na naplnenie svojich potrieb.

Viacerí finanční experti však odporúčajú, aby sa pôžička použila len na uhradenie dôležitých vecí, ako je úhrada za zdravotnú starostlivosť, či vyrovnanie nedoplatkov za základné služby (nájom, voda, elektrina, plyn atď.). Ak si plánujete požičať na spotrebnú elektroniku, jej predpokladaná doba používania by nemala prekročiť dobu splácania.

Z toho nám vyplýva, že úver na dovolenku alebo vianočné darčeky nie je veľmi rozumný krok, nakoľko sa jedná o krátkodobý účel. Z tohto pravidla sa trochu vymykajú tie bez dokladovania príjmu, inak známe aj ako rýchle typy. Širokú ponuku rýchlych pôžičiek nájdete tu. Pod pojmom rýchla je krátkodobý úver na nízku sumu, vo väčšine prípadov do 350 € so splatnosťou max. 31 dní.

 1. Spočítajte si svoje možnosti

Pokiaľ ste dospeli k rozhodnutiu, že pôžička je pre vás jediná možnosť, ako sa dostať z problémov, nasleduje naša druhá rada. Dobre si spočítajte, koľko si môžete dovoliť mesačne splácať. Mnohí poskytovatelia bankových aj nebankových pôžičiek majú na svojich internetových stránkach aplikáciu, ktorá vám uľahčí výpočet splátok – úverovú kalkulačku.

Vďaka nej môžete ešte pred vyplnením formulára vidieť, aké mesačné splátky budete musieť platiť za požičanie vami zvolenej sumy. Pri určení mesačnej splátky vychádzajte z vašich reálnych mesačných výdavkov.

Splátka by mala byť len do takej sumy, ktorá vám mesačne ostane po uhradení všetkých pravidelných výdavkov (nájomné, voda, elektrina, atď.) a po odrátaní ostatných nákladov v domácnosti (strava, cestovné, lieky, atď.).

Nikdy si nenastavujte vyššiu splátku, ako sú vaše finančné možnosti. Vyrátajte si to tak, aby ste v najhoršom prípade ostali každý mesiac na nule. Je to stále lepšie, ako prestreliť výšku splátky a každý mesiac ísť čoraz viac do mínusu.

 1. Dôkladne si vyberte poskytovateľa

Výber poskytovateľa je veľmi dôležitý hneď z niekoľkých hľadísk. Prvým z nich je výhodnosť. Pre vás najvýhodnejšiu pôžičku vám určite neposkytne každá banka alebo nebanková spoločnosť.

Každý žiadateľ má svoje špecifické potreby a tomu sa prispôsobujú finančné inštitúcie. Kým sa definitívne rozhodnete pre konečnú ponuku, veľmi vám odporúčame prezrieť si ponuku viacerých finančných spoločností. Každá z nich má vlastné podmienky poskytnutia úveru.

Niektoré ponúkajú novým klientom pôžičku bez úroku (jedná sa hlavne o krátkodobé pôžičky), iné vám zase môžu odpustiť poplatok za vedenie alebo vám na konci splatnosti vrátia nejaké splátky za bezproblémový priebeh splácania. Týchto výhod je omnoho viac, stačí o nich len vedieť. A v dobe internetu nie je problém za krátku chvíľu prejsť viacero stránok bánk a nebankoviek, aby ste si zabezpečili najlepšiu možnosť.

Poskytovateľ je dôležitý aj z toho hľadiska, že po celú dobu splácania s ním budete v kontakte. A ako hovorí aj tento článok na stránke BBC, môže byť poskytnutá veľmi rýchlo, ale nasledovný zákaznícky servis, resp. neservis vám môže veľmi znepríjemniť život. Nespoliehajte sa len na to, čo deklaruje vybraná spoločnosť na svojej stránke. Zistite si viac informácií aj od ľudí, ktorí od nich mali požičané peniaze.

Pýtajte sa vo svojom okolí alebo na internete. V prípade negatívnych ohlasov si dobre rozmyslite, či vám určitá finančná výhoda stojí za možné problémy. Odporúčame vám siahnuť po overených hráčoch na finančnom trhu s dlhoročnou tradíciou. Pri bankách nie je veľký problém s dôveryhodnosťou a z nebankoviek ide napr. o Cetelem, Quatro, Provident, Home Credit, či Slovenskú požičovňu.

 1. Pred podpisom si podrobne preštudujte úverovú zmluvu

Diabol je ukrytý v detailoch a pri zmluvách to platí dvojnásobne. Akokoľvek je vaša finančná potreba akútna a nebanková spoločnosť vám dala rýchlu pôžičku bez dokladovania príjmu a bez registra, nechajte si dostatok času na dôkladné, ešte raz zdôrazňujeme dôkladné, preštudovanie celej zmluvy.

Nielen hlavných bodov, ale aj všetkých záverečných častí a prípadných poznámok pod čiarou. Vieme, že to môže byť veľmi unavujúce, ale práve táto dôkladnosť sa vám v budúcnosti vráti v podobe bezproblémového splácania. Podrobným prečítaním celej zmluvy môžete nájsť prípadné skryté poplatky alebo sankcie, o ktorých vás finančný sprostredkovateľ neinformoval. Pokiaľ narazíte na nejaké nejasnosti, neváhajte sa opýtať.

Ak s uvedenými podmienkami nesúhlasíte, nezdráhajte sa zmluvu nepodpísať. Poskytovateľ pôžičky nemá žiadne právo vás k podpisu nútiť a ani nijako inak naliehať, aby ste zmluvu podpísali bez dôkladného prečítania. Nepoctiví poskytovatelia pôžičiek sa vyznačujú práve tým, že pri podpise zmluvy sa snažia jej dôležitosť zľahčovať alebo robia na žiadateľov nátlak, aby zmluvu podpísali čo najrýchlejšie bez jej prečítania.

 1. Poistite si schopnosť splácania

Nikto z nás si nedokáže naplánovať svoju budúcnosť. Nevieme, či nás nepostihnú zdravotné problémy, ktoré by narušili predpokladané príjmy do rodinného rozpočtu. Ak prídete o prácu alebo vám do života vstúpi choroba je dôležité, aby to neohrozilo vaše splácanie pôžičky.

Presne pre takého prípady ponúkajú banky a už aj nebankové spoločnosti poistenie splácania úveru. Popri poistení splátok pri úraze, chorobe alebo dokonca úmrtí dlžníka, čoraz viac pribúdajú i možnosti poistenia insolventnosti spôsobené stratou zamestnania.

Pri dlhodobých pôžičkách, ako je napr. hypotéka, je toto poistenie dokonca povinné. Niekedy toto poistenie poskytovali iba poisťovne, v súčasnosti je často už súčasťou pôžičky.

 1. Problémy so splácaním neriešte ďalšou pôžičkou, ale refinacovaním starej

Premyslite si aj refinancovanie súčasnej pôžičkyStále môže nastať situácia, kedy sa dostanete do finančných problémov. Vaše životné náklady sú príliš vysoké alebo vám do rodinného rozpočtu zasiahol neočakávaný výdavok v podobe pokazenej práčky.

Vtedy sa ako najjednoduchšie riešenie núka ďalšia pôžička. No musíte si uvedomiť, že ani nová nemusí riešiť váš problém. S ňou totiž prichádzajú nové splátky, ktoré ešte viac zaťažia vašu peňaženku.

Odporúčaným postupom je refinancovanie úveru konsolidáciou. V praxi to znamená, že svoju starú nevýhodnú pôžičku nahradíte novou s menšími splátkami alebo nižším úrokom. Konkrétne parametre a výhodnosť sú pre každého žiadateľa individuálne.

V každom prípade je stále lepšie splácať jednu pôžičku jednému veriteľovi, ako k jednej vziať ešte ďalšiu u iného poskytovateľa. Vďaka refinancovaniu ušetríte minimálne na poplatkoch za vedenie dvoch.

 1. V prípade problémov komunikujte s veriteľom

Komunikácia je dôležitá v každom prípade, zvlášť ak sa jedná o peniaze. Ako sme už naznačili v predošlom bode, nie je nič výnimočné, ak ku splácaniu pribudnú ďalšie neočakávane výdavky.

Môže ísť len o krátkodobý výpadok príjmu, kedy vám zamestnávateľ neuhradil načas mzdu na účet a vy nestihnete zaplatiť splátku včas. Neuhradenie jednej splátky môže pre vás znamenať zápis v registri dlžníkov.

Register dlžníkov je databáza, v ktorej sú evidovaní nielen neplatiči bankových a nebankových úverov, ale aj dlžníci na poistnom v Sociálnej a zdravotnej poisťovni. Aj kvôli jedinému zápisu v registri vám odmietne poskytnúť pôžičku každá banka a o úver budete musieť žiadať len nebankové spoločnosti.

Preto v prípade akýchkoľvek problémov počas splácania, čo najrýchlejšie kontaktuje veriteľa a vysvetlite mu svoju situáciu. Každý solídny veriteľ ocení vašu snahu o splatenie dlhu a navrhne vám úpravu splátkového kalendára, či už znížením splátok alebo predlžením doby splácania. Hlavné je však, aby ste nestrkali pred problémom hlavu do piesku a snažili sa ho čo najskôr riešiť.

Pôžičky vám už odteraz nebudú neznámym pojmom

Získať pôžičku online nie je ťažkéV tomto článku sa povenujeme v stručnosti pôžičkám. Sú finančnou službou poskytovanou bankovými alebo nebankovými spoločnosťami. Každá z týchto spoločností si určuje vlastné podmienky, ktoré však musia byť v súlade so súčasnými zákonmi a normami. Na základe splnenia potrebných požiadaviek udeľuje Národná banka Slovenska licenciu všetkým spoločnostiam, ktoré vyhoveli. Zoznam všetkých licencovaných spoločností si môžete nájsť aj na internet, na stránka nbs.sk.

Každý, kto vám pôžičku poskytne, sa nazýva poskytovateľ. Vy, ako osoba, ktorej bola poskytnutá, sa stávate dlžníkom. V tejto súvislosti sa môžete zmieniť aj o dobe splatnosti, čo je doba, dokedy najneskôr má byť, alebo jedna splátka z nej, splatená. Splácanie je navýšené o úrokovú sadzbu, čo je pôvodne číslo uvedené v percentách a jeho výška sa mení podľa toho, od koho a o aký typ požiadate. Úrokovú sadzbu zahŕňa aj číslo RPMN (ročná percentuálna miera nákladov), ale býva o čosi vyššie než úrok, pretože obsahuje aj iné poplatky s ňou spojené.

Akú spoločnosť si vybrať?

Seriózne uvažujete nad tým, že by ste si požiadali o peniaze, ale neviete, pre koho sa rozhodnúť? Všetkých licencovaných bankových aj nebankových poskytovateľov pôžičky nájdete aj na internetovej stránke, ktorá vám, okrem iného, ponúka všetky typy. Nie je to úžasné, nájsť všetko na jednom mieste? Nemusíte odpovedať. Je.

Ak váhate nad tým, či veriť skôr preferovanejším bankovým spoločnostiam alebo vyskúšať nebankové spoločnosti, uvedomte si, že ak sa obrátite na licencované spoločnosti, nič neriskujete (v prípade, že rešpektujete zmluvné podmienky). Faktom je, že nebankové spoločnosti sa svojimi ponukami výrazne približujú bankovým spoločnostiam a dokonca je možné nebankové pôžičky získať za jednoduchších podmienok, než by to bolo v bankách. Môžete natrafiť napríklad na nebankové pôžičky bez dokladovania príjmu, bez registra, pre nezamestnaných a mnoho ďalších. Úrokovou sadzbou sú stále najvýhodnejšie bankové pôžičky, avšak aj niektoré nebankové poskytujú akcie v podobe úplného odpustenia úroku (pri nižších čiastkach) alebo pri vyšších sumách poskytnú úrok pod 10%. Nebankové vám dokážu poskytnúť maximálne 100 000 eur, zatiaľ čo pri bankových spoločnostiach môžete žiadať o oveľa vyššie sumy. Poďme si konkretizovať jednotlivé typy.

Vyznáte sa v jednotlivých typoch pôžičiek?Ponúkané pôžičky

Podľa toho, čo vo vašej súčasnej situácii potrebujete, si môžete spomedzi rôznych typov vybrať z týchto:

Pôžičky ihneď patria medzi nebankové. Môžete s nimi požiadať až do 500 eur, pričom na splácania budete mať 3 mesiace. Iné spoločnosti poskytujú sumy do 350 eur, no s nižšou dobou splatnosti, ktorá sa pohybuje v intervale niekoľkých dní. Patria medzi najpokrokovejšie pôžičky, pretože vám môžu byť doručené na účet už do 10 minút po schválení. Najdlhšia doba vybavovania je 24 hodín, preto ju nazývame aj pôžičkou do 24 hodín. Hoci patria medzi nebankové, niektorí poskytovatelia ponúkajú akciu vo forme odpustenia úroku. Sú dostupné vo variante bez dokladovania príjmu, bez registra, pred výplatou, pre nezamestnaných, bezúčelové či bez ručenia nehnuteľnosťou.

Rýchle patria medzi bankové, aj nebankové pôžičky a ich vybavovanie trvá väčšinou 7 dní. Nebankové spoločnosti vám poskytnú do výšky až 6 000 eur, bankoví poskytovatelia poskytujú takouto rýchlosťou nižšie sumy. Treba počítať s tým, že s vyššou sumou môžu požadovať dokladovanie príjmu, potvrdenie zamestnávateľa, prípadne môžu nazerať do registra dlžníkov. Čo sa týka doby splatnosti, môžete si vybrať až 84 mesiacov splácania.

Klasické sú veľmi žiadanými, pretože sú určené na komplikovanejšie, finančne náročnejšie, no zároveň veľmi využívané účely (stavba alebo oprava domu, začiatok podnikateľskej činnosti…). Po splnení podmienok môžu poskytnúť aj stotisícové sumy. Nebankové však poskytujú maximálne 100 000 eur. Doba splatnosti presahuje aj niekoľko desiatok rokov, maximálne však 30. Vyššie sumy si vyžadujú náročnejšie podmienky (pokiaľ nežiadate o špeciálnu pôžičku). Poskytovatelia väčšinou požadujú ručenie nehnuteľnosťou, čistý register dlžníkov, trvalý príjem resp. zamestnanie… Ak sme sa zmienili o špeciálnej, máme na mysli americkú pôžičku.

Americká pôžička patrí medzi nebankové. Hovoríme o nej, že je špeciálna, pretože ponúka vysoké sumy žiadateľom bez toho, aby museli dokladovať príjem. Schválená je dokonca aj niektorým dlžníkom v registri dlžníkom, no povinnosti založiť nehnuteľnosť sa vyhnúť nedá.

Medzi klasické zaraďujeme aj refinancovanie úveru. Refinancovanie úveru je služba bankových a nebankových spoločností, ktorá má za cieľ splatiť všetky už existujúce úvery jednotlivca s tým, že mu to pomôže hlavne po finančnej stránke. Väčšinou je refinancovanie úveru spojené s lepším úrokom, s lepšou dobou splatnosti, s lepšími splátkami a s inými výhodnejšími podmienkami.

Ak máte isté problémy, ktoré by mohli ovplyvniť vašu žiadosť, môžete jednotlivé pôžičky hľadať priamo podľa vašich kritérií. Nájsť môžete napríklad:

– bez dokladovania príjmu, ktoré patria medzi nebankové. Vhodné sú pre nezamestnaných, pre žiadateľov s nízkym príjmom, pre živnostníkov, prípadne pre žiadateľov s tajnými príjmami

bez registra sú opäť nebankové pôžičky, ktoré sú záchranným kolesom pre tých žiadateľov, ktorí majú zápis v registri dlžníkov, do ktorého sa dostali v dôsledku nesplácania resp. neskorého splácania predchádzajúcich úverov. Tento register je dostupný všetkým licencovaným spoločnostiam, ktoré poskytujú financie. Výhodou môže byť, že súčasnosti je na trhu viacero registrov, a niektoré spoločnosti nazerajú len do špeciálnych, nie do všetkých.

pred výplatou sú dostupné v bankových aj nebankových spoločnostiach. Potrebné je mať stále zamestnanie a splácajú sa väčšinou v deň príchodu výplaty.

pre nezamestnaných sú stále na vzostupe a v súčasnosti sú na trhu minimálne 4 spoločnosti, ktoré poskytujú tento typ. Sú vhodné aj pre ženy na materskej, dôchodcov, živnostníkov, či študentov.

bezúčelové sú k dispozícii v oboch typov spoločností. Väčšinou poskytujú nižšie sumy. Bezúčelové pôžičky môžete minúť na čokoľvek.

bez ručenia nehnuteľnosťou sú väčšinou s nižšou poskytovanou sumou. Neseriózne spoločnosti môžu žiadať ručiť nehnuteľnosťou aj pri nižších sumách. Ak sa vám podmienky niektorých spoločností zdajú nemiestne, radšej sa im vyhnite a obráťte sa na licencovanú bankovú alebo nebankovú spoločnosť.

Výhodnosť vám pomôže určiť aj úverová kalkulačka, ktorá sa nachádza aj na stránke, prípadne na stránke jednotlivých poskytovateľov.

Z domova vybavíte Vašu pôžičku rýchlo a pohodlneSms, online, telefonické alebo osobné požiadanie?

Ak ste sa rozhodli požiadať o pôžičku, ale neviete aký spôsob požiadania si zvoliť, toto sú ponúkané 4 spôsoby:

Sms sú vybavené cez mobilný telefón, o ktoré môžete požiadať kedykoľvek a kdekoľvek, kde máte telefonický signál. Vybavovací proces prebieha 4 dni. Niektorí poskytovatelia si účtujú vyššie poplatky za sprostredkovanie sms pôžičky.

Online sú rešpektujúce vašu osobnosť, vašu anonymitu a opäť o nich môžete požiadať hocikedy a hocikde. Nepotrebujete kredit, len prístup na internet. Žiadosť je vypísaná do niekoľkých minút a sprostredkovatelia sa snažia odpovedať čo najrýchlejšie. Niektoré sú vybavené a odoslané do 10 minút!

Telefonické patria k rýchlemu požiadaniu, pretože voláte priamo pracovníkovi danej spoločnosti a ten vám môže niekedy aj hneď povedať, či máte šancu, aby vám žiadosť bola schválená, alebo nie. Pracovníci takto môžu priamo odpovedať na vaše otázky a odpovedať vám čestne a bez zavádzania.

Osobné požiadanie je klasická metóda požiadania. Týka sa hlavne bankových spoločností, pretože nebankové spoločnosti väčšinou pobočky nemajú. Pri osobných žiadostiach treba väčšinou dokladovať viacero vecí, no na druhej strane môžete vyučiť priamy osobný kontakt a pozisťovať si všetko, aby ste po podpísaní zmluvy neboli prekvapený.

Pôžičky sú podrobnejšie spracované aj na tejto anglickej stránke.

Rýchle nebankové pôžičky

Máte už dosť čakania v rade, aby ste vybavili v banke pre seba pôžičku? Nebaví vás vypisovať mnoho prebytočných papierov a následne dlhú dobu čakať, aby ste konečne získali úver, ktorý potrebujete? V tom prípade si vás dovolíme oboznámiť s možnosťou získania rýchleho úveru cez rýchle nebankové spoločnosti, ktoré vám ušetria množstvo času.

Aj keď slovné spojenie „nebanková spoločnosť“ v nás môže vzbudzovať nedôveru, môžeme vás ubezpečiť, že nie je čoho sa báť. Samozrejme, že obavy sú na mieste, keďže žijeme v dobe, kde bohužiaľ stále existuje mnoho spoločností, v ktorých je vysoká miera úžery. Nemožno sa však hádzať všetky nebankovky do jedného vreca. Aby sme však vaše obavy z nebankových spoločností aspoň zmiernili, poďme si predstaviť aspoň zopár nebankoviek, z ktorých nemusíte mať strach, že vás okradnú alebo prídete o strechu nad hlavou.

Rýchlo a bez stresu

Iste ste sa už stretli s tým, že ste súrne zháňali peniaze, no nenašiel sa nikto z vašej rodiny alebo známych, kto by vám mohol v zložitej situácii pomôcť. Dokonca aj pri bankových spoločnostiach fungujúcich na Slovensku, ktoré ponúkajú pôžičky a vo svojich reklamách sľubujú, že je to úplne jednoduché, ste zistili, že až také jednoduché to nie je a bohužiaľ vám nie sú schopní úver ponúknuť či dať. Tu sa naskytá možnosť požičania si, z nebanovky, pretože jednou z najväčších výhod nebankových pôžičiek je ich rýchlosť a mnohé sa nezaoberajú vašim súčasným finančným stavom, dokonca nepotrebujete spĺňať niektoré požiadavky, ktoré je povinné splniť pri bankových inštitúciách. Ako sme už aj vyššie načrtli, dokonca nemusíte čakať ani v dlhých radoch a vypisovať množstvo papierov a vyhnete sa tak zbytočnému stresu.

Ak sa už teda pre tento typ pôžičky rozhodnete, určite by ste si mali zistiť o nebankovej spoločnosti, cez ktorý úver budete mať, čo najviac, aby ste sa vyhli nepríjemnostiam. Pozorne si preštudujte jej podmienky a poučenia, určite vám to len pomôže. Pri výbere spoločnosti môžete navštíviť aj stránku, ktorá poskytuje seriózne spoločnosti. Pomôckou je aj evidencia NBS (Národnej banky Slovenska), kde sa nachádzajú LEN overené nebankové inštitúcie pôsobiace na území Slovenska. Pokiaľ sa v evidencii NBS nenachádza vami zvolená spoločnosť, neodporúčame vám si pôžičku cez ňu brať. S najväčšou pravdepodobnosťou sa tu jedná o podvod a jej praktiky nie sú zákonné. Nekorektnú spoločnosť spoznávate napríklad aj podľa toho, že od vás predom žiada peniaze. Naša dobre mienená rada pre vás znie, aby ste neplatili nikomu vopred žiadne poplatky!

Dajú sa získať rôznymi spôsobmiAko sa k ním dostať

Ako sme už spomínali poskytovateľov nebankových pôžičiek je mnoho. S niektorými sa možno stretnúť z rôznych periodík, televízii a pod. Avšak v žiadnej reklame sa nehovorí širšie o podmienkach, ktoré je treba splniť. Keďže poskytovateľov je mnoho, každá spoločnosť si kladie iné kritéria, ktoré treba splniť. Záleží aj od toho, o aký úver žiadate. Či ide o pôžičku pre nezamestnaných, krátkodobú či s vyššou sumou požičaných peňazí. Je teda určená pre každého, samozrejme že pre požiadanie musíte splniť vekovú podmienku a to, že musíte mať minimálne 18 rokov. Medzi výhody patrí aj to, že niektoré pôžičky sú bez dokladovanie príjmu, bez registra, bez ručiteľa a dokonca nemusíte ani dokladovať to, na čo peniaze použijete. Teda nemusíte sa obávať, že sa dostanete do nepríjemností. Ale pred požiadaním o úver treba zvážiť aj to, či budete schopný požičanú sumu vrátiť. Treba rátať s tým, že úroková sadzba je pri tomto type vyššia ako obyčajne. Svetlou výnimkou sú niektoré nebankové spoločnosti, ktoré vám pri prvej vašej žiadosti cez nich, ponúknu bezúročnú pôžičku, čo v preklade znamená 0 %-tný úrok, teda koľko ste si požičali, toľko musíte vrátiť.

Teraz ale prejdime k najdôležitejšej veci a povedzme si, ako si túto pôžičku vybaviť. Najvyužívanejšie sú dva spôsoby. A to buď online alebo cez mobilný telefón. Vyplniť online žiadosť z pohodlia domova, je veľmi populárny spôsob, pretože vám ušetrí množstvo času, ktoré by ste inak strávili v čakacích radoch. Jednoducho vyplníte žiadosť, keď uvediete meno, priezvisko, výšku sumy, telefónny kontakt, či pracovné zaradenie. Treba podotknúť, že výška pôžičky môže z istej časti závisieť aj od toho aké máte pracované zaradenie. Pokiaľ ste nezamestnaný, sa väčšinou poskytuje do 350€, pričom doba splatnosti je do 31 dní. Práve pri tomto type môžete natrafiť na nebankovú spoločnosť, ktorá vám ponúkne prvú ako bezúročnú. Pri tomto type môžete mať peniaze už do 10 minút, čo je naozaj rýchlejšie ako rýchlo.

Druhým spôsobom je požiadanie si o pôžičky cez mobilný telefón. Ak preferujete skôr osobnejší kontakt, môžete zavolať do danej nebankovej spoločnosti a pracovníci vám pomôžu vybaviť vašu žiadosť telefonicky, alebo jednoducho pošlete sms s požadovanými údajmi a už len čakáte, kedy vám peniaze prídu na účet. Je dobré si vybrať spoločnosť, ktorá má vedený účet v tej banke, kde aj vy. Urýchli to prevod peňazí na váš účet. V opačnom prípade sa doba posielania peňazí môže vyšplhať až na 72 hodín, ale to vo veľmi špecifických prípadoch. Väčšinou je to do 24 hodín, čo je naozaj skvelé. Musíme povedať, že proces schvaľovania závisí, aj od posúdenia žiadosti a od toho o akú žiadate. Každý žiadosť je výnimočná a preto sa posudzuje individuálne. V každom prípade sa nemusíte obávať. S najväčšou pravdepodobnosťou vám spoločnosť vyhovie.

Akú sumu si môžete požičať?Výška požičanej sumy

Ak vás zaujíma koľko si vlastne najviac môžete požičať, tak to môže byť od 5€ až do 25 000€. Každá nebanková spoločnosť má určené, akú najvyššiu sumu sú schopní požičať. Požičajte si však len toľko, koľko ste schopný splatiť. Inak sa môže stať, že vaša suma na vrátenie bude oveľa vyššia, pretože k úrokom sa prirátajú aj sankcie. Pokiaľ budete mať problém so splatením nebankovej pôžičky do termínu, ktorý vám bol zadaný, v žiadnom prípade to nenechávajte na náhodu a upovedomte nebankovú spoločnosť o tejto skutočnosti. Určite budú ústretový a vy sa vyhnete nepríjemnej situácii a zbytočným poplatkom.

Veríme, že tento článok vám pomohol pri rozhodovaní, zobrať, či nezobrať pôžičku z nebankovej spoločnosti. Možno sa budeme opakovať, ako pokiaľ si preštudujete podrobné informácie o pôžičke a nebankovej spoločnosti, nemusíte sa báť, že ste padli do rúk úžerníkom. Tieto nebankové pôžičky sú rýchle a vybavované ihneď. Na záver vám ponúkame zopár osvedčených nebankových spoločností.

Spoločnosti poskytujúce pôžičku: Cetelem, Provident, Ferratum, Tesco, Pôžičkomat, CreditONE, Quatro, Profi Credit, Triangel