Poistka na auto

Majte uzatvorení poistku na autoAkékoľvek motorové vozidlo s evidenčným číslom, taktiež motocykel a prípojné vozidlo, tiež niektoré špeciálne vozidlá, ktoré sa pohybujú po cestných komunikáciách by mali mať uzatvorené povinné zmluvné poistenie. Povinnosť uzavrieť PZP vyplýva zo zákona č. 381/2001 Z. z. o povinnom zmluvnom poistení zodpovednosti za škodu.

Keďže poistka na auto a jej nutnosť určená zákon. Preto sa nie je dobré sa …

Cena zákonného poistenia auta pomocou kalkulačky

Špeciálnou online kalkulačkou sa dozviete cenuHovorí vám niečo nástroj kalkulačka PZP? Nazvali sme ho síce nástrojom, ale nejde o nič hmotné ako by to mohol sprvoti tento výraz evokovať. Je to internetový nástroj, ktorý vám pomôže urobiť presný výpočet ceny vášho PZP. O tom, kde je tento unikát dostupný a prečo ho využiť si hneď povieme.

Výpočet ceny online

Jedine kalkulačka vám urobí výpočet ceny …