Poistka na auto

Majte uzatvorení poistku na autoAkékoľvek motorové vozidlo s evidenčným číslom, taktiež motocykel a prípojné vozidlo, tiež niektoré špeciálne vozidlá, ktoré sa pohybujú po cestných komunikáciách by mali mať uzatvorené povinné zmluvné poistenie. Povinnosť uzavrieť PZP vyplýva zo zákona č. 381/2001 Z. z. o povinnom zmluvnom poistení zodpovednosti za škodu.

Z toho vyplýva teda, že poistka na auto je niečo, čo musíte uzatvoriť. Vyplýva to zo zákona. Preto sa nie je dobré sa jej vyhýbať. Pokuty za neuzavreté PZP sa pohybujú v stovkách až tisíckach eur. Pokuta vám môže byť udelená napríklad pri náhodnej kontrole policajnej hliadky. Neplatičov však eviduje aj Slovenská kancelária poisťovateľov, ktorá vás môže taktiež pokutovať a to aj bez toho, že by ste s autom vyšli na cestnú komunikáciu. Horšie by ste mohli dopadnúť, ak by ste zapríčinili dopravnú nehodu. Okrem toho, že by ste samozrejme museli zaplatiť celú škodu, ktorú ste pri nehode spôsobili, taktiež by na vás čakala aj pokuta za nerešpektovanie zákona. Teraz už viete, prečo je práve poistka na auto nevyhnutná pre každé vozidlo. Môžete si ju uzatvoriť online, pričom lacné ponuky z Insuro sa dajú získať okamžite.

Často jazdím s prípojným vozíkom, musím mať poistku na auto, aj na vozík?

Ak často využívate prípojný vozík za autom, nezabúdajte, že aj na ten musíte mať uzatvorené PZP. Poistka na auto je teda uzatvorená dvakrát, osobitne na auto aj na vozík. Môžete si nechať spraviť výpočet poistky ako aj na vozík. Všetky údaje, ktoré budete zadávať do PZP kalkulačky sú pritom rovnaké, čo sa týka poisťovaného automobilu aj prípojného vozidla, taktiež o vás, ako majiteľovi. Je možné, že vám iná poisťovňa poskytne lepšiu poistku na vozík ako na auto. Ani to nie je problém, povinné zmluvné poistenie môžete mať uzatvorené aj u dvoch rozdielnych poskytovateľov.

Všetky ponuky jediným klikomVyužite porovnanie ponúk pre poistku na auto

V dnešnej internetovej dobe je najjednoduchšia možnosť zistiť si cenu poistky online. Takto môžete aj rovno uzatvoriť samotné poistenie. To najlacnejšie zákonné poistenie online vám poskytne stránka, ktorú sme spomenuli na začiatku. Stačí len kliknúť na označený odkaz. Takto ušetríte množstvo vášho drahocenného času, keďže spolupracuje s viacerými poisťovacími spoločnosťami. Výpočet povinného zmluvného poistenia a zároveň ceny rôznych spoločností vám teda vygeneruje naraz a pritom veľmi rýchlo. Takéto porovnanie vám nezaberie ani 10 minút, a teda vám šetrí čas.

Okrem času vám porovnanie zákonných poistení ušetrí aj vaše peniaze. Pár eur môžete ušetriť už len tým, že nebudete míňať peniaze na dopravu do pobočiek poisťovacích spoločností. No najviac ušetríte tým, že vygenerované výsledky vám hneď zobrazia aj ceny jednotlivých PZP. Hneď teda uvidíte, ktorá ponuka je skutočne najlacnejšia a najvýhodnejšia. Poistenia konkrétneho typu vozidla v rozdielnych poisťovacích spoločnostiach sa niekedy môžu líšiť v desiatkach až stovkách €.

Výhodou porovnania ponúk povinného zmluvného poistenia je samozrejme nezáväznosť, pretože nikto vás nenúti okamžite si aj z tejto ponuky vybrať a poistku uzavrieť, ako by ste to zažili na pobočke.

Uzatvorenie povinného zmluvného poistenia zodpovednosti za škodu

Ako sme už písali, poistku na auto si dnes najjednoduchšie uzatvoríte online. Túto službu už samozrejme ponúkajú všetky poisťovne a klientmi je čoraz využívanejšia. Uzatvorenie PZP si môžete vyskúšať napr. aj na vyššie zmienenej stránke.

Je potrebné však pamätať na to, že predaj cez internet, poistenie nevynímajúc, má svoje pravidlá a tie sú zhrnuté v Občianskom zákonníku. §800 ods. 2 napr. informuje o tom, že poistnú zmluvu môžete vypovedať do 2 mesiacov od začiatku poistenia a odstúpiť od zmluvy PZP do 7 dní bez udania dôvodu.

Dôležité je, aby ste si boli vedomí, že pri poistení online nie ste poistení dovtedy, kým ste nezaplatili sumu za poistné. Tu je potrebné rozlišovať dva pojmy a to platnosť poistenia a účinnosť poistenia. Aj keď poistenie vzniká a teda je platné od momentu uzatvorenia, resp. vyplnením objednávkového formulára, kým neuhradíte aj poistné, tak nebude aj účinné. To znamená, že poisťovňa klientovi regresne neuhradí škodu, ktorú spôsobil inému účastníkovi. Takže celá škoda a jej vyplatenie by bola len na vás. Najlepšie teda je, aby ste čo najskôr po uzatvorení PZP uhradili poistnú sumu v plnej výške. Na to si dajte pozor.

V prípade nevyplatenej poistnej zmluvy v čase vzniku škodovej udalosti zákon rozlišuje 2 rozdielne prípady. Ak bol klient v čase poistnej udalosti v omeškaní s platením poistky do 30 dní, tak vinník má právo na to, aby poisťovňa za neho vyplatila škodu poškodenému. Túto sumu si však poisťovňa následne bude vymáhať od vinníka nehody. Ak ale poistený bol v čase poistnej udalosti v omeškaní s platením poistného viac ako 30 dní, tak poisťovňa má právo odmietnuť poskytnutie poistného plnenia poškodenému, toto musí následne znášať vinník danej škodovej udalosti.

Ako na vypovedanie zmluvy pri poistke na auto

Ak ste neodolali a pozreli ste si ponuky poistky na auto online, mohlo sa stať, že aj keď už máte uzatvorenú poistku na váš automobil, tak vás oslovila niektorá z ponúk na internete a to či už cenou alebo ponukou výhod. Nič vám nebráni, aby ste vašu doterajšiu zmluvu PZP vypovedali a uzatvorili novú. No aj vypovedanie zmluvy sa riadi určitými pravidlami.

Ak sa rozhodnete pre výpoveď ku koncu poistného obdobia, je potrebné ju podať písomnou formou osobne alebo poštou, a to minimálne 6 týždňov pred výročným dňom uzatvorenia poistnej zmluvy, pričom výpoveď už musí mať v tomto čase poisťovňa fyzicky na stole. Ak už máte uzatvorené povinné poistenie a chcete ho zmeniť, najprv musíte vypovedať starú poistnú zmluvu, a to v zákonom stanovenej lehote a podľa podmienok uvedených v poistnej zmluve.

Dôvodov na vypovedanie poistnej zmluvy existuje niekoľko. V prvom rade máte právo vypovedať zmluvu ak vám končí doterajšie poistenie. Taktiež, ak ste si našli výhodnejšiu či lacnejšiu poistku, automobil vám ukradli, túto skutočnosť ale potrebujete ohlásiť na polícii a vydokladovať pri vypovedaní, tiež vyradením z evidencie vozidiel alebo ak bolo vaše vozidlo zošrotované či inak zničené, alebo ste auto predali či darovali.

Ak ste o vozidlo neprišli, či už pri krádeži, vyradením z evidencie alebo predajom, je nevyhnutné, aby ste po vypovedaní zmluvy uzatvorili novú zmluvu povinného zmluvného poistenia.

Cena zákonného poistenia auta pomocou kalkulačky

Špeciálnou online kalkulačkou sa dozviete cenuHovorí vám niečo nástroj kalkulačka PZP? Nazvali sme ho síce nástrojom, ale nejde o nič hmotné ako by to mohol sprvoti tento výraz evokovať. Je to internetový nástroj, ktorý vám pomôže urobiť presný výpočet ceny vášho PZP. O tom, kde je tento unikát dostupný a prečo ho využiť si hneď povieme.

Výpočet ceny online

Jedine kalkulačka vám urobí výpočet ceny zákonného poistenia auta, ale iného dopravného prostriedku presne a rýchlo. Nebudeme vás len lákať a ospevovať o nej, ale radšej vám poskytneme stránku, ktorá týmto nástrojom disponuje. Jedným z najvyhľadávanejším výrazom v rámci tejto problematiky je zákonné poistenie auta. Všetko potrebné o nej, ako aj všeobecne o tomto produkte sa dozviete po stlačení zvýrazneného slovného spojenia. Teraz si však vysvetlíme, ako tento internetový nástroj funguje.

Skúste aj tento článok o poistke na auto.

Princíp tohto nástroja

Princíp tejto kalkulačky spočíva vo vypísaní jedného formulára online, ktorý vám následne vygeneruje cenu za vaše zákonné poistenie auta. Je to rýchly a efektívny spôsob výpočtu viacerých ponúk poisťovacích spoločností. Celý tento proces sa uskutoční bez vašej zvýšenej námahy a ešte k tomu aj zadarmo!

Výpočet je závislí od toho, koľko údajov zadáteFormulár

Po otvorení stránky a kliknutím na zelené tlačidlo, ktoré vám umožní otvoriť PZP kalkulačku, sa vám zobrazí jeden formulár, ktorý je potrebné kompletne a správne vyplniť, pretože na základe neho vám budú vygenerované ceny. Môžeme ho rozdeliť na dve časti, pričom reálne ide len o jednu vyplnenú stránku. Prvú časť tvoria údaje o vozidle, tú druhú údaje o jeho majiteľovi. Teraz už viete ako zistiť poistku podľa ŠPZ.

Na vyplnenie prvej časti vám postačí, aby ste si nachystali technický preukaz vozidla, pokiaľ jeho parametre neviete z hlavy. Vybrať to, o aký typ vozidla máte záujem snáď viete, ak nie, tiež to nájdete v techničáku. Účel vozidla a okres, kde sa momentálne nachádza, snáď viete tiež. Komplikovanejšie to bude s presnejšími údajmi, akými sú napríklad výkon a objem motora, najväčšia prípustná hmotnosť, prevádzková hmotnosť, rok výroby, značka a model vozidla či typ paliva. Po vyplnení týchto údajov máte prvú časť formulára za sebou.

Druhá časť formulára pozostáva z informácií o majiteľovi vozidla. Opäť treba zadať okres, kde býva, prípadne mesto. Prichystajte si vodičský preukaz, pretože z neho budete potrebovať jeho sériové číslo ako aj dátum, odkedy ste jeho držiteľom. Dobré je poznať aj dátum narodenia majiteľa vozidla, lebo aj ten je nutné zadať. Cena zákonného poistenia auta sa bude odvíjať aj od toho, či daný majiteľ v minulosti spôsobil nejakú dopravnú nehodu alebo nie, ako aj to, aká doba už od tejto udalosti uplynula.

Ďalšie údaje, ktoré majú vplyv na výpočet PZP, sú či máte účet v OTP banke, či platíte za vaše vozidlo aj iný typ poistenia, na aké obdobie chcete uzatvoriť toto (rok, polrok, štvrťrok), v akej spoločnosti bolo vaše vozidlo poistené predtým, či máte deti do 15 rokov atď.

Nevyužiť ho by bola chyba

Využite možnosť poistnej kalkulačky, ktorá vám výpočet ceny zákonného poistenia auta či iného vozidla urobí rýchlo a hlavne zadarmo. Veď kto vám ponúkne takúto možnosť? Na čo zbytočne chodiť po všetkých pobočkách konkrétnych spoločností? Veď vám to môže zabrať aj hodiny času a v konečnom dôsledku len zúfalstvo z toho, koľko pobočiek vám v prieskume ešte chýba prípadne pre koho sa rozhodnúť. Takto máte výsledky do niekoľkých sekúnd, vypísanie formulára je uskutočnené do maximálne 10 minút.

Navyše kalkulačka PZP vám zobrazí presné ceny, teda nemôže dôjsť k tomu, že ak si nejakú ponuku z uskutočnených výsledkov vyberiete okamžite, tak že sa cena na zapletenie zmení. To by sa mohlo stať iba v prípade, že na rozhodnutie budete potrebovať viac času a napríklad nasledujúci deň už cena môže byť iná. Preto s výhodnými ponukami netreba dlho váhať. Poistná kalkulačka vám dokáže, že nie je ponuka ako ponuka a jednotlivé produkty sa môžu líšiť až v stovkách eur. V praxi zaznamenávame aj také prípady, kedy nižšia cena zákonného poistenia auta obsahovala širšie krytie než niekoľkonásobne drahší produkt tohto typu.

Požiadajte si hneď!

Ako sme už naznačili, PZP kalkulačka vám, okrem iného, umožňuje hneď aj o nejakú ponuku z výpočtu požiadať. Oslovila vás nejaká zaujímavá cena? Neváhajte. Na ponuku kliknite, dopíšte zopár údajov a do niekoľkých minút nájdete na maily dočasnú zelenú kartu, ktorá dokazuje, že je vaše vozidlo poistené a ktorú si teda musíte vytlačiť a nosiť pri každej jazde s daným vozidlom, pokým vám poštou nepríde originál. Je to nutné pre prípad náhodnej policajnej kontroly, ktorá nerešpektovanie tejto povinnosti vysoko pokutuje. Nezabúdajte však, že karta je dočasná a platí 30 dní, preto do tejto doby zaplaťte poistné. Údaje na jeho zaplatenie nájdete taktiež v prijatom maily, spolu s návrhom a podmienkami zmluvy. Po jeho úhrade môžete najbližšie dni vo vašej poštovej schránke očakávať list s originál zelenou kartou.

Ak by ste mali ohľadom kalkulačky online, ktorá slúži na výpočet ceny zákonného poistenia auta, ale aj iného motorového či nemotorového vozidla, viacero otázok, neváhajte sa nakontaktovať buď na vyššie zmienenú stránku skrytú vo vyznačenom výraze alebo si kliknite na článok z Atlasu a možno sa dozviete niečo nové.