Poistka na auto

Majte uzatvorení poistku na autoAkékoľvek motorové vozidlo s evidenčným číslom, taktiež motocykel a prípojné vozidlo, tiež niektoré špeciálne vozidlá, ktoré sa pohybujú po cestných komunikáciách by mali mať uzatvorené povinné zmluvné poistenie. Povinnosť uzavrieť PZP vyplýva zo zákona č. 381/2001 Z. z. o povinnom zmluvnom poistení zodpovednosti za škodu.

Z toho vyplýva teda, že poistka na auto je niečo, čo musíte uzatvoriť. Vyplýva to zo zákona. Preto sa nie je dobré sa jej vyhýbať. Pokuty za neuzavreté PZP sa pohybujú v stovkách až tisíckach eur. Pokuta vám môže byť udelená napríklad pri náhodnej kontrole policajnej hliadky. Neplatičov však eviduje aj Slovenská kancelária poisťovateľov, ktorá vás môže taktiež pokutovať a to aj bez toho, že by ste s autom vyšli na cestnú komunikáciu. Horšie by ste mohli dopadnúť, ak by ste zapríčinili dopravnú nehodu. Okrem toho, že by ste samozrejme museli zaplatiť celú škodu, ktorú ste pri nehode spôsobili, taktiež by na vás čakala aj pokuta za nerešpektovanie zákona. Teraz už viete, prečo je práve poistka na auto nevyhnutná pre každé vozidlo. Môžete si ju uzatvoriť online, pričom lacné ponuky z Insuro sa dajú získať okamžite.

Často jazdím s prípojným vozíkom, musím mať poistku na auto, aj na vozík?

Ak často využívate prípojný vozík za autom, nezabúdajte, že aj na ten musíte mať uzatvorené PZP. Poistka na auto je teda uzatvorená dvakrát, osobitne na auto aj na vozík. Môžete si nechať spraviť výpočet poistky ako aj na vozík. Všetky údaje, ktoré budete zadávať do PZP kalkulačky sú pritom rovnaké, čo sa týka poisťovaného automobilu aj prípojného vozidla, taktiež o vás, ako majiteľovi. Je možné, že vám iná poisťovňa poskytne lepšiu poistku na vozík ako na auto. Ani to nie je problém, povinné zmluvné poistenie môžete mať uzatvorené aj u dvoch rozdielnych poskytovateľov.

Všetky ponuky jediným klikomVyužite porovnanie ponúk pre poistku na auto

V dnešnej internetovej dobe je najjednoduchšia možnosť zistiť si cenu poistky online. Takto môžete aj rovno uzatvoriť samotné poistenie. To najlacnejšie zákonné poistenie online vám poskytne stránka, ktorú sme spomenuli na začiatku. Stačí len kliknúť na označený odkaz. Takto ušetríte množstvo vášho drahocenného času, keďže spolupracuje s viacerými poisťovacími spoločnosťami. Výpočet povinného zmluvného poistenia a zároveň ceny rôznych spoločností vám teda vygeneruje naraz a pritom veľmi rýchlo. Takéto porovnanie vám nezaberie ani 10 minút, a teda vám šetrí čas.

Okrem času vám porovnanie zákonných poistení ušetrí aj vaše peniaze. Pár eur môžete ušetriť už len tým, že nebudete míňať peniaze na dopravu do pobočiek poisťovacích spoločností. No najviac ušetríte tým, že vygenerované výsledky vám hneď zobrazia aj ceny jednotlivých PZP. Hneď teda uvidíte, ktorá ponuka je skutočne najlacnejšia a najvýhodnejšia. Poistenia konkrétneho typu vozidla v rozdielnych poisťovacích spoločnostiach sa niekedy môžu líšiť v desiatkach až stovkách €.

Výhodou porovnania ponúk povinného zmluvného poistenia je samozrejme nezáväznosť, pretože nikto vás nenúti okamžite si aj z tejto ponuky vybrať a poistku uzavrieť, ako by ste to zažili na pobočke.

Uzatvorenie povinného zmluvného poistenia zodpovednosti za škodu

Ako sme už písali, poistku na auto si dnes najjednoduchšie uzatvoríte online. Túto službu už samozrejme ponúkajú všetky poisťovne a klientmi je čoraz využívanejšia. Uzatvorenie PZP si môžete vyskúšať napr. aj na vyššie zmienenej stránke.

Je potrebné však pamätať na to, že predaj cez internet, poistenie nevynímajúc, má svoje pravidlá a tie sú zhrnuté v Občianskom zákonníku. §800 ods. 2 napr. informuje o tom, že poistnú zmluvu môžete vypovedať do 2 mesiacov od začiatku poistenia a odstúpiť od zmluvy PZP do 7 dní bez udania dôvodu.

Dôležité je, aby ste si boli vedomí, že pri poistení online nie ste poistení dovtedy, kým ste nezaplatili sumu za poistné. Tu je potrebné rozlišovať dva pojmy a to platnosť poistenia a účinnosť poistenia. Aj keď poistenie vzniká a teda je platné od momentu uzatvorenia, resp. vyplnením objednávkového formulára, kým neuhradíte aj poistné, tak nebude aj účinné. To znamená, že poisťovňa klientovi regresne neuhradí škodu, ktorú spôsobil inému účastníkovi. Takže celá škoda a jej vyplatenie by bola len na vás. Najlepšie teda je, aby ste čo najskôr po uzatvorení PZP uhradili poistnú sumu v plnej výške. Na to si dajte pozor.

V prípade nevyplatenej poistnej zmluvy v čase vzniku škodovej udalosti zákon rozlišuje 2 rozdielne prípady. Ak bol klient v čase poistnej udalosti v omeškaní s platením poistky do 30 dní, tak vinník má právo na to, aby poisťovňa za neho vyplatila škodu poškodenému. Túto sumu si však poisťovňa následne bude vymáhať od vinníka nehody. Ak ale poistený bol v čase poistnej udalosti v omeškaní s platením poistného viac ako 30 dní, tak poisťovňa má právo odmietnuť poskytnutie poistného plnenia poškodenému, toto musí následne znášať vinník danej škodovej udalosti.

Ako na vypovedanie zmluvy pri poistke na auto

Ak ste neodolali a pozreli ste si ponuky poistky na auto online, mohlo sa stať, že aj keď už máte uzatvorenú poistku na váš automobil, tak vás oslovila niektorá z ponúk na internete a to či už cenou alebo ponukou výhod. Nič vám nebráni, aby ste vašu doterajšiu zmluvu PZP vypovedali a uzatvorili novú. No aj vypovedanie zmluvy sa riadi určitými pravidlami.

Ak sa rozhodnete pre výpoveď ku koncu poistného obdobia, je potrebné ju podať písomnou formou osobne alebo poštou, a to minimálne 6 týždňov pred výročným dňom uzatvorenia poistnej zmluvy, pričom výpoveď už musí mať v tomto čase poisťovňa fyzicky na stole. Ak už máte uzatvorené povinné poistenie a chcete ho zmeniť, najprv musíte vypovedať starú poistnú zmluvu, a to v zákonom stanovenej lehote a podľa podmienok uvedených v poistnej zmluve.

Dôvodov na vypovedanie poistnej zmluvy existuje niekoľko. V prvom rade máte právo vypovedať zmluvu ak vám končí doterajšie poistenie. Taktiež, ak ste si našli výhodnejšiu či lacnejšiu poistku, automobil vám ukradli, túto skutočnosť ale potrebujete ohlásiť na polícii a vydokladovať pri vypovedaní, tiež vyradením z evidencie vozidiel alebo ak bolo vaše vozidlo zošrotované či inak zničené, alebo ste auto predali či darovali.

Ak ste o vozidlo neprišli, či už pri krádeži, vyradením z evidencie alebo predajom, je nevyhnutné, aby ste po vypovedaní zmluvy uzatvorili novú zmluvu povinného zmluvného poistenia.

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *